Pripilkite į SPEEDCLEANER® užpatentuotą indą šilto vandens iki maksimalios žymės (vidutiniškai 0.6 l) ir įlašinkite 10-15 ml  SPEEDCLEANER®  superkoncentrato. (Arba: naudokite bet kurį indų ploviklį ir stačiakampį indą).
Patarimas:  2-3 lašai superkoncentrato, užlašinto tiesiai ant kempinės, paspartina putų susidarymą.
Įmerkite SPEEDCLEANER® langų valymo prietaisą į užpatentuotą indą ir judinkite kempinę pirmyn ir atgal per dugno briaunas, kad susidarytų  putos. PATARIMAS: tokiu pat būdu laikas nuo laiko galėsite kempinę išplauti.
Nusausinkite kempinę į užpatentuoto indo kairį ir dešinį kraštus, kol kempinė nustos lašėti.
Jei langų stiklai yra labai nešvarūs, patariama iš pradžių langų stiklus nuvalyti kempine (guminė juostelė neturi liestis; SPEEDCLEANER®  „PLUS“ ir „PROFI“, rankeną pasukite 180° kampu).

Įrankį prie lango  stiklo prispauskite taip, kad kempinė ir guminė juostelė prigultų ant lango stiklo tuo pačiu metu.
Nykštį įdėkite į rankenos įdubą ir lengvai spausdami prietaisą, vedžiokite neatitraukdami nuo stiklo rodyklių kryptimi. Kaip valyti, parodyta 5 – 11 paveikslėliuose. Valant horizontaliai, nepamirškite laikytis tinkamo pasvirimo kampo (paveikslas 12).
Patarimas: Jei kempinė yra pernelyg sausa ar purvina, turėtumėte įrankį trumpam pamerkti į užpatentuotą indą, nuvalyti kempinę į dubens dugno briaunas ir nusausinti į viršutinius kraštus (1 + 2 paveikslėliai).
Valymą baikite apatiniame dešiniajame ar kairiajame lango kampe lengvai privesdami          prietaisą prie krašto  (10 paveikslėlis).

 

 
Kaip naudoti pasukimo/ pakreipimo mechanizmą (tik su SPEEDCLEANER® Plus ir Profi)
   

Pasukimo/ pakreipimo mechanizmas ypač praverčia išankstiniam valymui ir naudojimui kartu su SPEEDCLEANER®  teleskopiniu kotu.

Nykščiu paspauskite slankiojančiąją dalį ir tvirtai laikykite.

Pasukite ir/arba pakreipkite rankeną į norimą padėtį.

Atpalaiduokite slankiojančiąją dalį – rankena automatiškai užsifiksuos reikiamoje padėtyje. 

 
Kaip pakeisti/ išimti/ įdėti SPEEDCLEANER®  Plus ir Profi kempinę
   
Visų pirma suspauskite kempinę ir tuomet nuimkite ją nuo korpuso.

Svarbu: Neplėšti kempinės!

Vėl įdėkite kempinę tuo pačiu būdu.
 
Kaip pakeisti SPEEDCLEANER®  PLUS guminę juostelę
   
Guminę juostelę ištraukite.
Po laikančiąja plokštele įkiškite peilį ar panašų įrankį ir jį pakelkite; tuo pačiu metu spauskite vieną po kito abu laikiklius į priekį.
Įstatykite naują guminę juostelę.
Įstatykite atgal laikančiąją plokštelę ir paspauskite.
 
Kaip pakeisti SPEEDCLEANER® PROFI guminę juostelę
   
Paspauskite žemyn laikiklius. Guminė ir prilaikanti juostelės iškris iš korpuso.
Įstatykite naują guminę juostelę.

 

Įstatykite prilaikančią juostelę.

 

Stipriai paspauskite prilaikančią juostelę abiem nykščiais, kad ją įstatyti.